Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Jacob Tremblay

Jacob Tremblay

Tiểu sử

  • Được biết đến: Acting
  • Sinh nhật: 2006-10-05
  • Nơi Sinh: Vancouver, British Columbia, Canada
  • Còn được Biết đến Như: 제이콥 트렘블레이, 雅各·特倫布雷