Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Charlie Kaufman

Charlie Kaufman

Tiểu sử

  • Được biết đến: Writing
  • Sinh nhật: 1958-11-19
  • Nơi Sinh: New York City, New York, USA
  • Còn được Biết đến Như: Charles Kaufman, Donald Kaufman, Τσάρλι Κάουφμαν, 찰리 코프먼, 찰리 카우프만, 찰리 카프만