Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Djimon Hounsou

Djimon Hounsou

Tiểu sử

  • Được biết đến: Acting
  • Sinh nhật: 1964-04-24
  • Nơi Sinh: Cotonou, Dahomey [now Benin]
  • Còn được Biết đến Như: Djimon, Djimon Gaston Hounsou, Djimon Hounso, Djimon Housoun, Джимон Хонсу, 디몬 하운수, ジャイモン・フンスー, ジャイモン・ガストン・フンスー, 吉蒙·韓蘇

Danh Sách Phim Của Djimon Hounsou

Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor Raptor AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD Official Official Official Official Official Official Official Official Official Official Official Official Official Official Rebelion Rebelion Rebelion Rebelion Rebelion Rebelion Rebelion Rebelion Rebelion Rebelion Rebelion Rebelion Rebelion Rebelion GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO GO AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD AD IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK IK AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW AW Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter Chapter