Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập


Hãy gọi cho Saul Season 1 2015

Jimmy McGill là một luật sư cò con, vất vả kiếm miếng ăn. Đây là câu chuyện về quá trình kiếm tìm số phận và sau này trở thành Saul Goodman của anh.