Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập


Hãy gọi cho Saul Season 6 Tập 8 Ngắm và bắn 2022

Trong suốt một đêm rất dài, Jimmy và Kim vật lộn với hậu quả từ những hành động của họ, còn Lalo thực hiện kế hoạch cuối cùng của mình.