Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập


Hãy gọi cho Saul Season 6 Tập 1 Rượu và hoa hồng 2022

Sau cuộc đột kích ở chỗ của Lalo, Nacho cao chạy xa bay. Jimmy và Kim ủ mưu hãm hại Howard. Mike bắt đầu thắc mắc về những ý định của Gus.