Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập


Hãy gọi cho Saul Season 6 Tập 2 Củ cà rốt và cây gậy 2022

Nguồn cảm hứng bất chợt tiếp theo của Kim khiến Jimmy đối mặt với những khách hàng cũ vẫn mang hiềm khích. Mike cố gắng đi trước nhà Salamanca một bước.